• اشتراک ویژه با یکبار پرداخت در هزینه خرید ماهیانه صرفه جویی قابل توجهی می کند.
  • با پرداخت هر یک از طرح های اشتراکی به تمامی طرح های سایت به رایگان و بدون محدودیت دسترسی خواهید داشت.
  • مثلا برای خرید ۱۰۰ طرح لازم نیست 2۰۰ هزار تومان هزینه کنید، ۱۹۰۰۰ تومان کافیست.

نحوه استفاده از اشتراک VIP بعد از عضویت

اشتراک 1 - اشتراک
اشتراک 2 - اشتراک